วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การเขียนสูตรอย่างง่าย

การปรับปรุงดังต่อไปนี้ทำให้การเขียนสูตรใน Office Excel 2007 ง่ายยิ่งขึ้น

แถบสูตรแบบปรับขนาดได้ แถบสูตรจะปรับขนาดให้รองรับสูตรที่ยาวและซับซ้อนได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งป้องกันไม่ให้สูตรครอบคลุมข้อมูลอื่นในแผ่นงานของคุณ คุณยังสามารถเขียนสูตรได้ยาวขึ้นโดยมีระดับที่ซ้อนกันมากกว่าที่คุณสามารถทำได้ใน Excel รุ่นก่อนหน้า

ฟังก์ชันการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ด้วยฟังก์ชันการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ คุณจึงสามารถเขียนไวยากรณ์ของสูตรที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว จากการตรวจพบฟังก์ชันที่คุณต้องการใช้เพื่อช่วยทำให้อาร์กิวเมนต์ของสูตรสมบูรณ์อย่างง่ายๆ ทำให้คุณได้สูตรที่เหมาะสมตั้งแต่แรกและในทุกครั้ง

การอ้างอิงที่มีแบบแผน นอกจากการอ้างอิงเซลล์ เช่น A1 และ R1C1 แล้ว Office Excel 2007 ยังมีการอ้างอิงที่มีแบบแผนที่อ้างถึงช่วงและตารางที่มีชื่อในสูตรเช่นกัน

การเข้าถึงช่วงที่มีชื่ออย่างง่าย โดยใช้ตัวจัดการชื่อของ Office Excel 2007 คุณสามารถจัดระเบียบ ปรับปรุง และจัดการช่วงที่มีชื่อหลายๆ ช่วงในตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลาง ซึ่งช่วยให้บุคคลใดก็ตามที่ต้องการทำงานบนแผ่นงานของคุณสามารถแปลสูตรและข้อมูลของแผ่นงานได้

สูตร OLAP และฟังก์ชันคิวบ์ใหม่

เมื่อคุณทำงานกับฐานข้อมูลหลายมิติ (เช่น บริการการวิเคราะห์ SQL Server) ใน Office Excel 2007 คุณสามารถใช้สูตร OLAP เพื่อสร้างรายงานที่ถูกผูกไว้กับข้อมูล OLAP โดยมีรูปแบบอิสระและซับซ้อนได้ ฟังก์ชันคิวบ์ใหม่จะใช้เพื่อแยกข้อมูล OLAP (ชุดข้อมูลและค่า) จากบริการการวิเคราะห์และแสดงข้อมูล OLAP ในเซลล์ สูตร OLAP อาจถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณแปลงสูตรใน PivotTable เป็นสูตรในเซลล์ หรือเมื่อคุณใช้การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติสำหรับอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันคิวบ์เมื่อคุณพิมพ์สูตรต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คำขอบคุณ