วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การเรียงลำดับและการกรองที่ปรับปรุงขึ้น

ใน Office Excel 2007 คุณสามารถจัดเรียงข้อมูลในแผ่นงานของคุณได้อย่างรวดเร็วเพื่อค้นหาคำตอบที่คุณต้องการโดยใช้การกรองและการเรียงลำดับที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมแล้ว ตัวอย่างเช่น ขณะนี้คุณสามารถเรียงลำดับข้อมูลตามสีและตามระดับมากกว่า 3 (และมากถึง 64) ระดับ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกรองข้อมูลตามสีหรือตามวันที่ แสดงรายการมากกว่า 1,000 รายการในรายการแบบหล่นลงของตัวกรองอัตโนมัติ เลือกหลายรายการเพื่อกรอง และกรองข้อมูลใน PivotTable ได้อีกด้วย

การเพิ่มคุณสมบัติให้กับตารางของ Excel

ใน Office Excel 2007 คุณสามารถใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ใหม่เพื่อสร้าง จัดรูปแบบ และขยายตาราง Excel (ซึ่งคือรายการ Excel ใน Excel 2003) ได้อย่างรวดเร็วเพื่อจัดระเบียบข้อมูลในแผ่นงานของคุณเพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้น หน้าที่การใช้งานใหม่หรือที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับตารางนั้นรวมถึงคุณลักษณะต่อไปนี้

แถวส่วนหัวของตาราง แถวส่วนหัวของตารางสามารถเปิดหรือปิดได้ เมื่อส่วนหัวของตารางถูกแสดง ส่วนหัวของตารางยังคงมองเห็นได้พร้อมกับข้อมูลในคอลัมน์ของตารางด้วยการแทนที่ส่วนหัวของแผ่นงานเมื่อคุณเลื่อนไปเรื่อยๆ ในตารางแบบยาว

คอลัมน์จากการคำนวณ คอลัมน์จากการคำนวณจะใช้สูตรเดียวที่จะปรับไปตามแถวแต่ละแถว และยังขยายโดยอัตโนมัติเพื่อรวมแถวเพิ่มเติม เพื่อให้สูตรถูกขยายไปยังแถวเหล่านั้นได้ทันที สิ่งที่คุณต้องทำทั้งหมดคือ ใส่สูตรเพียงครั้งเดียว ซึ่งนั่นก็คือคุณไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่ง 'เติม' หรือ 'คัดลอก'

การกรองอัตโนมัติแบบอัตโนมัติ ตัวกรองอัตโนมัติจะถูกเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้นในตารางเพื่อเปิดใช้งานการเรียงลำดับและการกรองข้อมูลในตารางอย่างมีประสิทธิภาพ

การอ้างอิงที่มีแบบแผน การอ้างอิงชนิดนี้อนุญาตให้คุณใช้ชื่อส่วนหัวของคอลัมน์ตารางในสูตรแทนการใช้การอ้างอิงเซลล์ เช่น A1 หรือ R1C1

แถวผลรวม ในแถวผลรวม ขณะนี้คุณสามารถใช้สูตรแบบกำหนดเองและรายการข้อความได้้

ลักษณะตาราง คุณสามารถนำลักษณะตารางไปใช้ในการเพิ่มการจัดรูปแบบที่มีคุณภาพระดับนักออกแบบและเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว ถ้าลักษณะแถวแบบอื่นถูกเปิดใช้งานในตาราง Excel จะคงกฎเกี่ยวกับลักษณะแบบอื่นนั้นตลอดการกระทำที่อาจทำลายเค้าโครงนี้ได้ เช่นการกรอง การซ่อนแถว หรือการจัดเรียงแถวและคอลัมน์ใหม่ด้วยตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คำขอบคุณ